Η σημασία της διαχείρισης των ομβρίων υδάτων για το περιβάλλον

Τα όμβρια ύδατα από το λιώσιμο του χιονιού, των πάγων ή των βροχοπτώσεων γίνονται όλο και περισσότερο μια πρόκληση στις πόλεις και τα αστικά κέντρα. Φυσικά, τα όμβρια ύδατα θα πρέπει να εξατμιστούν ή να διεισδύσουν στο έδαφος. Το έδαφος σε φυσικούς οικοτόπους, όπως τα δάση, απορροφά σημαντικές ποσότητες όμβριων υδάτων, ελαχιστοποιώντας την απορροή. Τα φυτά, τα φύλλα, οι μίσχοι και το γρασίδι επιβραδύνουν επίσης την απορροή, διευκολύνοντας την αυξημένη απορρόφηση των ομβρίων υδάτων.

Δυστυχώς, η μειωμένη φυτική κάλυψη στα αστικά κέντρα και η κατασκευή πεζοδρομίων και συμπαγών επιφανειών σημαίνει ότι πολύ λίγο νερό μπορεί να διεισδύσει στο έδαφος. Αυτό αυξάνει την επιφανειακή απορροή, καθιστώντας ζωτικής σημασίας για μεμονωμένους ιδιοκτήτες κατοικιών, εργολάβους και πολεοδόμους να εξετάσουν τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων. Αυτό εξηγεί γιατί οι εργολάβοι πρέπει να δεσμεύουν πιστοποιημένα Υπηρεσίες SWPPP παρόχους όταν ζητούν άδεια από το Water Board.

Γιατί η απορροή των ομβρίων υδάτων αποτελεί πρόβλημα;

Απορροή όμβριων υδάτων είναι κοινό σε δρόμους, χαλίκια, στέγες, χώρους στάθμευσης και άλλες συμπαγείς επιφάνειες. Λόγω της φύσης της επιφάνειας, η απορροή του νερού μαζεύει και αναμιγνύεται με ρύπους στο έδαφος, όπως λάδι, λίπος, λιπάσματα, βακτήρια από σηπτικά συστήματα και κατοικίδια, φυτοφάρμακα, σαπούνια και άλλες τυχαίες διαρροές.

Η απορροή μολυσμένου νερού αποχετεύεται μέσω των υδρορροών, των αποχετεύσεων καταιγίδων και άλλων καναλιών αποστράγγισης σε ποτάμια, ρέματα, λίμνες και κολπίσκους. Αυτό είναι ιδιαίτερα κοινό σε περιοχές όπου η χρήση γης αλλάζει από αστικές σε αγροτικές δραστηριότητες. Εάν δεν γίνει διαχείριση, τα όμβρια ύδατα προκαλούν:

  • Η ρύπανση που μολύνει τις πηγές νερού βλάπτει τα ψάρια και άλλα υδρόβια άγρια ​​ζώα
  • Πλημμύρες – Δεδομένου ότι δεν μπορεί να απορροφηθεί υπόγεια, τα όμβρια ύδατα ρέουν κατάντη μέσω αποχετεύσεων, πλημμυρίζοντας σηπτικά συστήματα, ρυάκια και άλλες υδάτινες οδούς.
  • Ελλείψεις νερού – Οι αναπτυσσόμενες κοινότητες κοντά σε ανεπτυγμένες περιοχές αντιμετωπίζουν επίσης πιθανές ελλείψεις νερού. Οι αδιαπέραστες επιφάνειες στις αστικές περιοχές εμποδίζουν τα νερά της βροχής να εμποτιστούν υπόγεια για την αναπλήρωση των υπόγειων υδάτων.

Σημασία διαχείρισης ομβρίων υδάτων

Η διαχείριση των ομβρίων υδάτων είναι σημαντική για τους ακόλουθους λόγους:

1. Διατηρεί τον Υδρολογικό Κύκλο

Η διαχείριση των όμβριων υδάτων διασφαλίζει ότι οι λίμνες, τα ρέματα και η υδρόβια ζωή δεν αντιμετωπίζουν έλλειψη νερού. Η κακή διαχείριση των ομβρίων υδάτων μειώνει τη διείσδυση, γεγονός που μειώνει την αναπλήρωση των υπόγειων υδάτων και την αναπλήρωση του εδάφους. Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει έμμεσα την υδρολογικός κύκλος καθώς βοηθά στη διατήρηση της βλάστησης. Η σωστή διαχείριση των ομβρίων υδάτων διασφαλίζει ότι υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού για ανθρώπινες, υδάτινες και γεωργικές δραστηριότητες.

2. Μειώνει τον κίνδυνο πλημμύρας

Η σωστή διαχείριση των ομβρίων υδάτων στις αστικές περιοχές μειώνει τον κίνδυνο πλημμυρών. Τα αστικά κέντρα και τα μέρη με ελάχιστη βλάστηση αντιμετωπίζουν συχνά πλημμύρες μετά από μια δυνατή βροχόπτωση. Το λιώσιμο των πάγων, οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι καταιγίδες συχνά προκαλούν έντονες απορροές, οι οποίες μπορούν να κατακλύσουν τα διαθέσιμα συστήματα αποχέτευσης προκαλώντας πλημμύρες.

3. Αποτρέπει την ανεπιθύμητη διάβρωση

Εάν δεν ελεγχθεί, η απορροή όμβριων υδάτων προκαλεί εκτεταμένη διάβρωση από αδιαπέραστες επιφάνειες. Η μείωση της ποσότητας και της ταχύτητας του νερού που διοχετεύεται στα ρέματα αποτρέπει τη διάβρωση επιβλαβών χημικών και ρύπων. Χωρίς σωστή διαχείριση των όμβριων υδάτων, τα ποτάμια πλημμυρίζουν επίσης, επηρεάζοντας τα προς το ζην όσων ζουν γύρω από τις όχθες ρεμάτων, ποταμών και λιμνών.

4. Προστατεύει την ποιότητα του νερού

Η διαχείριση των ομβρίων υδάτων διασφαλίζει επίσης ότι η ποιότητα του νερού στα αστικά και γειτονικά αγροτικά κέντρα παραμένει ανεπηρέαστη. Όπως αναφέρθηκε, τα όμβρια ύδατα μεταφέρουν ρύπους από αδιαπέραστες επιφάνειες, όπως φυτοφάρμακα, πλαστικά, λίπη και λάδια. Εάν δεν αντιμετωπιστούν, τέτοιοι ρύποι επηρεάζουν την ποιότητα των υπόγειων υδάτων και των σημαντικών πηγών νερού.

Σημείωση τέλους

Η διαχείριση των ομβρίων υδάτων είναι ένα κρίσιμο συστατικό του εξωραϊσμού και του πολεοδομικού σχεδιασμού. Ως εκ τούτου, οι ιδιοκτήτες κατοικιών, οι ιδιοκτήτες εμπορικών κτιρίων και οι εργολάβοι θα πρέπει να υιοθετήσουν διάφορες λύσεις διαχείρισης όμβριων υδάτων, όπως η χρήση πράσινες στέγεςκατασκευή βαρελιών βροχής και στέρνες, τοποθέτηση διαπερατών πεζοδρομίων, λωρίδων φίλτρου με βλάστηση και άλλα.