Πώς αλλάζει η βιομηχανία Fintech τον καθημερινό τρόπο ζωής στις αγροτικές περιοχές;