Πώς το λογισμικό διαχείρισης ιατρικών εργαστηρίων βοηθά τα κλινικά εργαστήρια;

Τα οφέλη από τη χρήση της ποιότητας λογισμικό διαχείρισης ιατρικών εργαστηρίων είναι πολυάριθμες, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της γραφειοκρατίας, της αποθήκευσης μεγάλων δεδομένων, της αυτοματοποίησης της διαχείρισης δειγμάτων και της ελαχιστοποίησης των ανθρώπινων λαθών. Ακολουθούν πέντε από τους πιο συνηθισμένους λόγους που τα ιατρικά εργαστήρια θα πρέπει να εξετάσουν την εφαρμογή αυτού του λογισμικού. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα. Αυτό το λογισμικό βοηθά επίσης τα κλινικά εργαστήρια να διαχειρίζονται τον τεράστιο όγκο δεδομένων που παράγουν καθημερινά. Με το LigoLab, δεν θα χρειάζεται να ανησυχείτε για τον όγκο του χαρτιού που σχετίζεται με το χειρισμό του δείγματος ή για ανθρώπινα λάθη.

Μειώνει τη γραφειοκρατία

Το λογισμικό διαχείρισης ιατρικού εργαστηρίου λειτουργεί ως κεντρικός χώρος αποθήκευσης για όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με εργαστηριακές λειτουργίες. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα αρχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση διαδικασιών δοκιμών, την παρακολούθηση του αποθέματος και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων δοκιμών. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την κλινική έρευνα, καθώς εξαλείφει τα σημεία συμφόρησης και βελτιώνει τον έλεγχο των εργαστηριακών διεργασιών. Το λογισμικό μπορεί επίσης να βοηθήσει στη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών και στον εξορθολογισμό πολλών διαδικασιών. Παρακάτω παρατίθενται μερικά από τα οφέλη του λογισμικού διαχείρισης ιατρικού εργαστηρίου.

Η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων βοηθά τα εργαστήρια να διαχειρίζονται μια ποικιλία ροών εργασίας με ευκολία. Σε αντίθεση με τα έντυπα αρχεία, το λογισμικό επιτρέπει τη διαχείριση πολλαπλών ροών εργασίας χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση, γεγονός που βελτιώνει την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα. Επιπλέον, το λογισμικό διαχείρισης ιατρικού εργαστηρίου παρέχει ένα σύστημα αφοσίωσης ασθενών που επιτρέπει στους ασθενείς να ελέγχουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων online και να τα εκτυπώνουν όταν χρειάζεται. Είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιηθεί η ανάλυση δεδομένων για τον προσδιορισμό του πόσο καλά αποδίδει κάθε δραστηριότητα, όπως οι χρόνοι διεκπεραίωσης. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας αξιοποιώντας χρήσιμες πληροφορίες.

Αποθηκεύει μεγάλα δεδομένα

Το λογισμικό διαχείρισης ιατρικού εργαστηρίου χρησιμεύει ως κεντρικός χώρος αποθήκευσης για όλη την τεκμηρίωση που σχετίζεται με τις εργαστηριακές λειτουργίες. Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει όλα τα αρχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση και την παρακολούθηση των διαφόρων διαδικασιών δοκιμών, συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος και των αποτελεσμάτων δοκιμών. Βοηθά τα εργαστήρια να οργανώσουν και να αποθηκεύσουν τα μεγάλα δεδομένα τους, ενώ εξορθολογίζει πολλές διοικητικές διαδικασίες. Το λογισμικό διαχείρισης ιατρικών εργαστηρίων περιλαμβάνει επίσης ενσωματωμένες δυνατότητες για κλινική έρευνα, τιμολόγηση και πύλες ασθενών. Αυτό το λογισμικό αποθηκεύει με ασφάλεια δεδομένα που σχετίζονται με όλες τις πτυχές του ιατρικού εργαστηρίου.

Ο κύριος στόχος του λογισμικού διαχείρισης εργαστηρίου είναι να διασφαλίσει τον σωστό χειρισμό των δειγμάτων και την παραγωγή ακριβών αποτελεσμάτων. Καταγράφει επίσης άλλα δεδομένα που παράγονται κατά τη διαδικασία δοκιμής, όπως τον αριθμό των δειγμάτων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και τους πόρους που χρησιμοποιήθηκαν. Αυτό είναι απαραίτητο για την ακεραιότητα των εργαστηριακών αποτελεσμάτων, καθώς οποιοδήποτε λάθος στις ιατρικές εξετάσεις μπορεί να οδηγήσει σε λάθος διάγνωση ή θεραπεία. Επιπλέον, το λογισμικό διαχείρισης ιατρικών εργαστηρίων διευκολύνει την παρακολούθηση των διαδικασιών σε ένα εργαστήριο. Βοηθά στη διατήρηση αρχείων παθολόγων, σταθμών δοκιμών και άλλων σχετικών μετρήσεων.

Ελαχιστοποιεί τα ανθρώπινα λάθη

Τα σύγχρονα ιατρικά εργαστήρια αντιμετωπίζουν πολύπλοκες ροές εργασίας και πρέπει να συντονίζουν τις εργασίες σε πραγματικό χρόνο. Επειδή τα περισσότερα εργαστήρια χειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα ασθενών, ακόμη και το μικρότερο ανθρώπινο λάθος μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Το λογισμικό διαχείρισης ιατρικών εργαστηρίων ελαχιστοποιεί το εύρος του ανθρώπινου λάθους ενσωματώνοντας με άλλα επιχειρηματικά συστήματα. Το LigoLab είναι ένα παράδειγμα συστήματος λογισμικού διαχείρισης ιατρικών εργαστηρίων, το οποίο είναι χτισμένο σε μια ενιαία βάση δεδομένων και εξαλείφει τα σιλό και αποτελεί τη βάση μιας πλατφόρμας όλα σε ένα.

Η πρόληψη και η ανίχνευση σφαλμάτων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών. Τα περισσότερα λάθη προκαλούνται από γνωστικούς ή συμπεριφορικούς παράγοντες. Στην εργαστηριακή ιατρική, υπάρχουν δύο παραδείγματα για το πώς συμβαίνουν τα σφάλματα. Η πρώτη είναι η «προσέγγιση ατόμου», η οποία πιστεύει ότι τα λάθη είναι αποτέλεσμα ανθρώπινου λάθους. Η δεύτερη προσέγγιση προϋποθέτει ότι εμφανίζεται ένα σφάλμα σε μια διαδικασία. Η «προσέγγιση διαδικασίας» βλέπει τα σφάλματα ως μέρος μιας διαδικασίας. Τελικά, το μοντέλο ανάλυσης τρόπου αποτυχίας και επιπτώσεων είναι πιο αποτελεσματικό επειδή μπορεί να εντοπίσει τις υποκείμενες αιτίες σφαλμάτων και να συμβάλει στη βελτίωση του ηθικού στο εργαστήριο.

Αυτοματοποιεί τον χειρισμό δειγμάτων

Η χρήση λογισμικού διαχείρισης ιατρικού εργαστηρίου σάς επιτρέπει να απλοποιήσετε τη διαδικασία χειρισμού του δείγματος. Αυτά τα προγράμματα λογισμικού διευκολύνουν την έγκαιρη ολοκλήρωση των δοκιμών και την παράδοση αναφορών στους σωστούς ασθενείς. Σας βοηθούν επίσης να παρακολουθείτε τα δεδομένα των ασθενών και να χειρίζεστε την οικονομική πλευρά των εργαστηριακών λειτουργιών. Τα παρακάτω είναι μερικά μόνο από τα οφέλη του λογισμικού διαχείρισης ιατρικού εργαστηρίου. Όλες οι εργαστηριακές λειτουργίες είναι πιο αποτελεσματικές με αυτά τα συστήματα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το λογισμικό διαχείρισης ιατρικού εργαστηρίου, διαβάστε παρακάτω.

Η διαχείριση ιατρικού εργαστηρίου με βάση το χαρτί απαιτεί περισσότερο προσωπικό και φυσική υποδομή. Η διαχείριση εγγράφων απαιτεί περίπλοκο σχεδιασμό και διαχείριση των μελών της ομάδας. Επιπλέον, η διαχείριση εργαστηρίου με στυλό και χαρτί δημιουργεί περιβαλλοντικά προβλήματα λόγω των διαδικασιών που βασίζονται στο χαρτί. Μια ισχυρή λύση λογισμικού διαχείρισης κλινικού εργαστηρίου εξαλείφει την ανάγκη για επιπλέον προσωπικό. Επιτρέπει επίσης στους διαχειριστές να εκτελούν ροές εργασίας με λιγότερους πόρους. Ο αυτοματοποιημένος χειρισμός δειγμάτων είναι το κλειδί για την αυξημένη παραγωγικότητα. Ο αυτοματοποιημένος χειρισμός δειγμάτων και η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων βοηθούν στον εξορθολογισμό των εργαστηριακών διαδικασιών.