SOC – 2 Συμμόρφωση Αποτελεσματική στρατηγική για να κερδίσετε τους καταναλωτές σας

Γεια σας φίλοι, πώς είστε όλοι; Σήμερα θα μιλήσουμε για το SOC – Η συμμόρφωση 2 είναι η πιο αποτελεσματική στρατηγική για να κερδίσετε τους καταναλωτές σας. ο επιχειρηματικός κόσμος έχει μεταμορφωθεί από τεχνολογικές βελτιώσεις όπως η εισαγωγή του διαδικτύου. Η εικονική μεταφορά δεδομένων με τη μορφή υπολογιστικού νέφους χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στις εταιρικές δραστηριότητες σε καθημερινή βάση. Αυτό γίνεται μέσω ανεξάρτητων τρίτων παρόχων υπηρεσιών που προσφέρουν πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους.

Το κακόβουλο λογισμικό και η πειρατεία είναι κοινά σε διακομιστές που φιλοξενούν βάσεις δεδομένων υπολογιστικού νέφους. Αυτοί οι κίνδυνοι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληροφοριών των καταναλωτών που είναι αποθηκευμένες σε αυτούς τους διακομιστές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εταιρείες υιοθετούν τώρα το SOC 2 για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των δεδομένων των πελατών.

Η συμμόρφωση SOC – 2 είναι η πιο αποτελεσματική στρατηγική για να κερδίσετε τους καταναλωτές σας

Η συμμόρφωση SOC – 2 είναι η πιο αποτελεσματική στρατηγική για να κερδίσετε τους καταναλωτές σας

Τι σημαίνει το SOC 2;

Αναπτύχθηκε από το (AIPCA) το Αμερικανικό Ινστιτούτο CPA, το SOC 2 είναι μια εφευρετική κατευθυντήρια γραμμή που στοχεύει να εξασφαλίσει τη μέγιστη προστασία των δεδομένων πελατών ανά πάσα στιγμή. Τα δεδομένα θεωρούνται ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία σήμερα, γι’ αυτό Συμμόρφωση με τον Έλεγχο Οργανισμού Υπηρεσιών 2 είναι απαραίτητο για όλους τους τύπους επιχειρήσεων.

Η διαδρομή ελέγχου στο SOC 2 μηδενίζει 5 συγκεκριμένους τομείς που αφορούν την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα, το απόρρητο, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα επεξεργασίας.

Βήματα για να γίνετε συμβατός με το SOC 2

Το SOC 2 προσφέρει μια ολιστική και ευέλικτη πλατφόρμα για την αξιολόγηση του πόσο ασφαλής είναι μια επιχείρηση, όσον αφορά την προστασία των δεδομένων πελατών. Οι έλεγχοι ασφαλείας που πρέπει να αξιολογηθούν εξαρτώνται καθαρά από τη φύση της επιχείρησης και την πλατφόρμα φιλοξενίας δεδομένων.

Η ασφάλεια είναι ένας κρίσιμος τομέας που αξιολογεί το SOC 2. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, τα πρωτόκολλα πρόσβασης δεδομένων μιας εταιρείας θα ελεγχθούν για τυχόν κενά. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι καμία πτυχή δεν μπορεί να οδηγήσει σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα πελάτη. Τα τείχη προστασίας και οι κωδικοί πρόσβασης θα αξιολογηθούν για ευπάθειες σε επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού.

Θα δοκιμαστεί επίσης η διαθεσιμότητα του συστήματος δεδομένων πελάτη. Οι έλεγχοι για την εισαγωγή δεδομένων και την πρόσβαση αναλύονται για τυχόν πιθανά σφάλματα. Θα είναι απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές για το επίπεδο πρόσβασης κάθε υπαλλήλου. Σε ένα σύστημα συμβατό με SOC, θα πρέπει να υπάρχουν αρκετοί έλεγχοι, όπως κωδικοί πρόσβασης και διαφορετικά στοιχεία σύνδεσης για τους χρήστες για την αποφυγή παραβίασης δεδομένων.

Η εμπιστευτικότητα των δεδομένων πελατών θα πρέπει πάντα να τηρείται. Τα δεδομένα έρχονται σε διάφορες μορφές, όπως ιατρικά, οικονομικά αρχεία ή ακόμα και πνευματική ιδιοκτησία. Αυτά τα ευαίσθητα δεδομένα δεν θα πρέπει να είναι προσβάσιμα χωρίς εξουσιοδότηση. Ο έλεγχος θα ελέγξει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων ασφαλείας, όπως η κρυπτογράφηση, τα τείχη προστασίας και οι κωδικοί πρόσβασης που ρυθμίζουν την πρόσβαση στα δεδομένα.

Το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων των πελατών, όπως οι αριθμοί αναγνώρισης και οι τραπεζικοί λογαριασμοί θα τεθούν επίσης σε δοκιμασία και θα αξιολογηθούν τυχόν πιθανοί κίνδυνοι.

Μόνο μετά την αξιολόγηση των παραπάνω αρχών ένας έλεγχος μπορεί να αποκαλύψει με σιγουριά εάν η ακεραιότητα μιας επιχείρησης τηρείται όταν πρόκειται να προσφέρει ασφάλεια στα δεδομένα των πελατών.

Λόγοι για την υιοθέτηση του SOC 2

Ως στρατηγική κινητοποίησης πελατών, οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν πλέον το SOC 2 στο επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Μεθοδική Ελεγκτική Προσέγγιση

Η προσέγγιση ελέγχου που χρησιμοποιήθηκε στο SOC 2 αναπτύχθηκε μετά από διαβουλεύσεις με διάφορους επαγγελματίες. Η AIPCA, η εταιρεία ανάπτυξης, είναι μια παγκοσμίου φήμης φορέας χάραξης πολιτικής ελέγχου. Τα γεγονότα που προέκυψαν μετά από τέτοιους ελέγχους είναι επομένως μια αληθινή αποκάλυψη της κατάστασης ασφάλειας μιας εταιρείας όσον αφορά την προστασία δεδομένων πελατών.

Οι εταιρείες που υιοθετούν αυτό το είδος ελέγχου θα έχουν βελτιωμένη εταιρική εικόνα. Η έκθεση ελέγχου μπορεί με βεβαιότητα να χρησιμοποιηθεί στη στρατηγική μάρκετινγκ μιας εταιρείας ως μια από τις αποδείξεις της ασφάλειας των δεδομένων του πελάτη, δίνοντας στην εταιρεία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ανίχνευση πιθανών σφαλμάτων

Για έναν πελάτη, μια παραβίαση δεδομένων αποτελεί μια μεγάλη απειλή που πρέπει πάντα να αποφεύγεται με κάθε κόστος. Οι αναφορές SOC 2 είναι αρκετά λεπτομερείς και εάν γίνονται συχνά, μια εταιρεία μπορεί να εντοπίσει τυχόν πιθανές παραβιάσεις δεδομένων προτού συμβούν. Από την πλευρά του πελάτη, μια επιχείρηση που έχει υιοθετήσει το SOC 2 θα ξεχωρίσει ως προορατική και πάντα πρόθυμη να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα των πελατών είναι πάντα ασφαλή. Αυτό θα τονώσει την εμπιστοσύνη του πελάτη στο εμπορικό σήμα στο σύνολό του.

Καθοδηγούμενη επιχειρηματική ανάπτυξη

Για μια επιχείρηση, η ανάπτυξη της πελατειακής βάσης είναι ένα σημαντικό βήμα όσον αφορά την αύξηση των επιχειρηματικών περιθωρίων. Μια αύξηση στον αριθμό των πελατών συνήθως μεταφράζεται σε αύξηση του όγκου των δεδομένων πελατών που πρέπει να χειριστούν. Χωρίς σωστό προγραμματισμό, η ανάπτυξη της επιχείρησης μπορεί να είναι ευάλωτη στην ασφάλεια των δεδομένων πελατών, εάν δεν μελετηθεί σωστά.

Το SOC 2 προσφέρει μια λεπτομερή ανάλυση των επιχειρηματικών λειτουργιών και τονίζει πιθανές κόκκινες ζώνες όσον αφορά την προστασία δεδομένων. Χρησιμοποιώντας τις εκθέσεις ελέγχου SOC 2, μια εταιρεία μπορεί να καταλήξει σε ένα στρατηγικό σχέδιο επέκτασης που ελαχιστοποιεί τους κινδύνους παραβίασης δεδομένων.

Ενίσχυση του Ψηφιακού Μάρκετινγκ

Τίποτα δεν ξεπερνά μια ελκυστική ιστοσελίδα ως εργαλείο ψηφιακού μάρκετινγκ. Για τις εταιρείες που υιοθετούν το μάρκετινγκ SOC 2, η κατοχή αυτού του σήματος πιστοποίησης μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι κατά την προσέλκυση νέων πελατών. Λόγω των κινδύνων που ενέχει το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, οι πελάτες ενδιαφέρονται πλέον πολύ για την προστασία των δεδομένων.

Μια εταιρεία με ενημερωμένη πιστοποίηση SOC 2 θα φαίνεται πάντα πιο αξιόπιστη στους πελάτες.

Οι πελάτες εξοικονομούν χρήματα

Για έναν πελάτη, η οικονομική επένδυση σε μια επιχείρηση είναι καθαρά προς όφελος της απόλαυσης μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας. Μια παραβίαση δεδομένων μπορεί να εκθέσει έναν πελάτη σε πρόσθετες απώλειες με τη μορφή απάτης χρησιμοποιώντας προσωπικά στοιχεία ενός πελάτη, όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Με την υιοθέτηση της συμμόρφωσης με το SOC 2, ένας πελάτης μπορεί να είναι σίγουρος για την οικονομική του ασφάλεια κάθε φορά που προσφέρεται να χρησιμοποιήσει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σε μια εταιρεία.

Η αξία της συμμόρφωσης

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να λειτουργούν με συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές. Για έναν πελάτη, η συμμόρφωση είναι σημάδι ακεραιότητας στις λειτουργίες. Η συμμόρφωση με το SOC 2 είναι ένας βασικός δείκτης ότι μια επιχείρηση δεν είναι μόνο νόμιμη από πλευράς λειτουργιών αλλά εκτιμά επίσης τις ανάγκες του πελάτη. Οι πελάτες χρειάζονται συνεχή διαβεβαίωση ότι τα δεδομένα τους είναι ασφαλή και η πιστοποίηση συμμόρφωσης SOC 2 θα το παρέχει πάντα αυτό.

Το SOC 2 είναι επίσης διεθνώς αναγνωρισμένο καθιστώντας το ένα πολύ σημαντικό μέτρο για τις δυνατότητες προστασίας δεδομένων πελατών μιας εταιρείας.

συμπέρασμα

Η προστασία δεδομένων αποτελεί πλέον μείζον μέλημα για κάθε επιχείρηση. Η απώλεια ή η παραβίαση δεδομένων πελατών μπορεί να είναι πολύ δαπανηρή για μια εταιρεία. Στο παρελθόν, οι προσπάθειες εισβολής σε διακομιστές επιχειρηματικών δεδομένων είχαν οδηγήσει σε τεράστιες απώλειες με τη μορφή λύτρων και επίσης μαζικές εξόδους πελατών όταν συμβαίνουν παραβιάσεις δεδομένων.

Το SOC 2 είναι τώρα, περισσότερο από ποτέ, ένα ζωτικής σημασίας μέτρο ασφάλειας δεδομένων που θα πρέπει να υιοθετηθεί από τις εταιρείες ως τρόπος ελαχιστοποίησης των κινδύνων που ενέχει το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Μια εταιρεία που υιοθετεί το SOE 2 θα προσελκύει πάντα εύκολα πιθανούς πελάτες.